Услуги и цени

 

  1. ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ЦЕНИ И СРОКОВЕ, РАБОТНИ ЕЗИЦИ
ПРЕВОД ОТ/НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА/ОТ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЛЕВАЦЕНА НЕТО без включен ДДС/ ЦЕНА БРУТО с вкл. ДДС
Стандартен текст – нормална сложностГрупи езици (от 1 до 5) Специализиран текст – повишена терминологична сложност
Английски Испански Полски Турски Шведски Медицински
Немски Италиански Чешки Гръцки Датски Технически
Френски Украински Албански Норвежки Юридически
Руски Белоруски Румънски Холандски Икономически
Сръбски Молдовски Естонски
Хърватски Словенски Арабски и други
Македонски Словашки Грузински
Португалски Унгарски Арменски
Латвийски Японски
Литовски Монголски
Виетнамски
Китайски
Иврит
Поръчка Цена в лева за 1 страница (1800 знака/стр. – 30 реда/стр. х 60 знака/ред) превод с интервал между думите.Цена без ДДС/ Цена с включен ДДС Допълнителен екземпляр
Обикновена 3 р. дни 11.00/13.20 13.00/15.60 16.00/19.20 18.00/21.60 28.00/33.60 + 25% завишение за сложност х 0.20 лв./стр.
Бърза 24 часа 14.00/16.80 15.00/18.00 18.60/22.32 19.20/23.04 36.00/43.20 + 50% завишение за сложност х 0.20 лв./стр.
Експресна До 12 часа 19.00/22.80 18.00/21.60 20.40/24.48 21.40/25.68 40.00/48.00 +100% завишение за сложност х 0.20 лв./стр.

 

Намаления за обем (само за езиците от Първа Група за Обикновена Поръчка):

от 51 до 100 стр. – 5% (Първа група – 10.45 лева/ Стр. )

от 101 до 150 стр. – 10 %  (Първа група  – 9.90 лева/ Стр.)

над 150 стр. – 12% (Първа група – 9.68 лева/ Стр.)

 

Обработка на предоставен от клиента текст:

Редактиране, коригиране на текста:                6.00/ 7.20 лв. за 1 стр.

Превод на текст във Формат Power Point         7.00/8.40 лв. за 1 слайд

Прехвърляне на изображения от PDF Формат 1.00/1.20 лв. за 1 графично изображение

 

Забележка: Поръчки за редактиране и коригиране се приемат само за текстове с нормална сложност – художествен текст, кореспонденция, сертификати за регистрация, одобрение, обучение, академични справки, дипломи, приложения, разрешения, актуални състояния на търговски дружества и др.

 

  1. УСТНИ ПРЕВОДИ

ВИДОВЕ, ЦЕНИ И СРОКОВЕ

А.  СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

Превод от кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи на език. .

Цена за екип преводачи: на час, по запитване.  Заявява се минимум 14 дни предварително.

 

Б. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

Превод с изчакване на говорещия, при срещи, преговори и семинари. Извършва се от един преводач или от двама преводачи в зависимост от времето и характера на мероприятието.

Цена за един преводач: на час, по запитване.

Цена за двама преводачи: на час, по запитване.

Заявява се минимум 14 дни предварително

 

В. ПРИДРУЖАВАНЕ

Придружаване и асистиране при пътуване или при мероприятие, които налагат познаване на обстановката и езика.

Цена на преводач: 20 ЕВРО/час.

Заявява се минимум 14 дни предварително

 

Важна информация:

Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас, се включва в цената, независимо, дали има същински превод или не.

 

Цената на устните преводи се изчислява на база отработените часове, за всеки започнат час. Ангажиментите на преводачите се приемат с минимална продължителност 1 час.

 

За повече от 8 отработени часа за един работен ден, се начислява увеличение на цената, което предварително се договаря с клиента.

 

При ангажираност за повече от 1 ден, клиентът ползва отстъпка по договорка.

 

  1. ЗАВЕРКА И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

 

За да бъде признат в България документ, издаден от чужда държава и обратно, български документ за да бъде признат в друга държава, той трябва ДА БЪДЕ ПРЕВЕДЕН И ЛЕГАЛИЗИРАН.

 

Преводът трябва да бъде извършен от ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ, работещ към оторизирана от МВнР ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ. Съответният документ, или нотариално завереното копие, се скачва с превода с бланка и печат на фирмата – преводач.

 

Легализацията се състои в това преводът и изходния документ да бъдат заверени от различните Държавни Институции (в зависимост от конкретния документ), потвърждаващи истинността на положените върху документа подпис и печат. За всички български документи, които трябва да бъдат представени в чужбина, освен другите заверки е необходима и заверка от Консулски Отдел на МВнР. Подробна информация да това, кои документи по какъв начин се легализират е дадена в Раздел „Легализация”.

 

ЗАВЕРКА И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
ЦЕНИТЕ И СРОКОВЕТЕ за легализация на 1 документ с АПОСТИЛ са определени поТарифа на Консулски Отдел на МВнР и зависи от вида на документа
Вид документ Обикновена услуга 8 дни в лева Бърза услуга 6 дни в лева Експресна услуга 3 дни в лева
Удостоверение за раждане 45 60 80
Удостоверение за граждански брак 45 60 80
Удостоверение за семейно положение, за идентичност на имена, за наследници, за 45 60 80
Медицинско свидетелство 53 68 88
Банково удостоверение, референция 50 65 80
Свидетелство за съдимост 40 60 80
Пълномощно, Декларация, Съдебно Решение, Нотариален акт 45 60 80
Академична справка 45 60 80
Диплома за средно образование 45 60 80
Диплома за висше образование 45 60 80
Приложение към диплома за висше образование 45 60 80
Уверение от ВУЗ 45 60 80
Кръщелно свидетелство 70 85 104
Удостоверение за професионална квалификация 43 51 65
Данъчно удостоверение, Данъчна Декларация 45 60 80
Удостоверение за качество, одобрен тип изделие, произход, измерване 45 60 80
Санитарно разрешително 45 60 80
Удостоверение от НОИ за трудов стаж 45 60 80
Удостоверение от МВР 45 60 80
Фирмени удостоверения и бракоразводни решения 45 60 80
Устав на дружество 45 60 80
Протокол от заседание на СД и Учредително и Общи събрания на ОСС и ОСА 45 60 80
Договори на дружество 45 60 80
Фактури на дружество 45 60 80
Счетоводен Баланс на дружество 45 60 80
Одиторски доклад 45 60 80
Извлечение от трудова книжка 45 60 80
Удостоверение от Военно Окръжие 45 60 80
Заверка на превода на документи от ЧУЖБИНА 45 55 65
 
  • За документи и преводи, състоящи се от повече страници,
  • за превод  ОТ/НА други езици,

·        за бърза или експресна поръчка

се ДОБАВЯ СУМАТА ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ ПРЕВОД съгласно тарифите за превод на съответния вид текст.

 

  • Цените са без вкл. ДДС

 

 

Забележка. Информация кои документи и къде следва да се заверят е дадена в Раздел „Легализация”.