За Нас

Ние ви правим разбираеми. Ние ангажираме хората за вашия Успех.

 

„ЛАНЕКС Груп” ООД е лицензирана Преводаческа агенция и съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове или Разпоредбите на сключените от Р България договори за правна помощ, предвиждащи освобождаване на документите от легализация, има сключен договор № 810/2004 г. (Актуализиран под № 2083/2013) с Министерството на Външните Работи на Република България (www.mfa.government.bg) за извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език .
Екип от филолози с дългогодишен стаж и професионален опит гарантират качеството на извършваните писмени и устни преводи от и на 36 езика.

Сектор „Заверки и легализации” към Дирекция „Консулски отношения” на МВнР извършва удостоверяване на преводите, направени от заклетите преводачи на „Ланекс Груп” ООД на бланки на фирмата и носещи нейния печат.

Увеличаването на обема документи, бизнес и тръжна документация и съкращаването на сроковете на обслужваните от „Ланекс Груп” ООД поръчки за преводи наложи обособяването на отделно специализирано направление в рамките на фирмата – Направление „ЛАНЕКС ПРЕВОДАЧ” /Division ”LANEX TRANSLATOR”/.

Работейки в условията на динамичен електронен информационен обмен и пазар на електронни услуги и основавайки се на отличната езикова квалификация на българските и външните чуждестранни преводачи, филолози и консултанти, екипът на „ЛАНЕКС ТРАНСЛЕЙТЪР” обслужва вече много години Български Държавни Учреждения и Правителството, чуждестранни Посолства и Консулства, Търговски Асоциации, чуждестранни фирми с бизнес в България, няколко Преводачески агенции в чужбина и е амбициран да се докаже като достойна част от веригата за представяне на България пред бизнеса, културата и достиженията на Европа и света. Български и чуждестранни фирми ползват ежедневно нашите услуги, постепенно „ЛАНЕКС ТРАНСЛЕЙТЪР” стана част от работния им график и технологичен процес.

Ако и Вие търсите Вашия партньор в бизнеса и за превод, тук ще намерите информация за пътя на Вашата документация на желания език, предназначена за Вашия чуждестранен шеф, партньор, контрагент, доставчик, спонсор, търговски представител или държавно учреждение.

”Организаторите-преводи” в „ЛАНЕКС ТРАНСЛЕЙТЪР” приемат и класифицират документите за превод, подбират най-подходящия за Вашия превод преводач, отговарят за оформянето и сроковете за изпълнение. Организаторите ще Ви информират и за изискванията на Българските държавни учреждения при легализацията в България на документи, издадени в чужбина. „Организаторите по качеството на превода” гарантират Вашият превод да бъде „точен и правилен” от гледна точка на стила, граматиката, фразиологията, етимологията и орфографията в съответния език. Куриерите в „ЛАНЕКС ТРАНСЛЕЙТЪР” доставят Вашите документи в посочено от Вас време и място.

Нашите професионални преводачи ще предадат Вашия неповторим стил и излъчване при провеждането на двустранни и многостранни международни срещи и преговори, фирмени презентации, семинари, културни мероприятия, панаири, изложби, посещения на чуждестранни делегации и работни командировки на специалисти и бизнесмени.

Ние предоставяме на клиентите си цялостно комплексно обслужване в областта на превода и легализацията на документите:
• специализирани преводи;
• заверка на документи във всички български държавни институции, както и в чуждестранните представителства и консулства в РБ;
• легализация в Дирекция „Консулски отношения” на МВнР;
• доставка на готовите документи чрез електронна поща, факс или куриер;
• технически и специализирани преводи, извършени от специалисти, преводи от заклети преводачи, експресни преводи до 12 часа в зависимост от обема на поръчката и езика, комплексен превод на пътеводители, наръчници, преводи на художествена литература, преводи с пълна графична обработка;
• устни съпровождащи, консекутивни и симултанни преводи, преводи с пътуване извън страната или осигуряване на местен преводач – носител на езика на съoтветната държава, преводи по телефона и др;
• нотариална заверка на документи;
• коректура и редактиране;
• художествено оформление, подвъзване и прошнуроване на важни документи
• доставка на преведените документи със Speedy, Rapido, DHL, Federal Express, TNT и BULPOST в страната и чужбина;
• коректност, дискретност и конфиденциалност при ангажиментите за превод
• мултимедия, техническо оборудване и озвучаване
• наемане на зали и помещения за мероприятия
• настаняване, анимация, вътрешен транспорт за участниците
• резервации за международно пътуване с различни видове транспорт
• рент-а-кар, шофьор и придружител в България и чужбина
• организиране на събитие, мероприятие и проява в България и чужбина
• НОВО: Тръжни документации по Процедури за Обществени Поръчки в България и чужбина.
Дружеството разработи и от 2009 г. поддържа Система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и стандарт DIN EN 15038 на ЕС.

В ежедневната си работа използваме най-съвременния софтуер за превод, терминологично съответствие и оформление на проектите. Всички служители са преминали курс на обучение и получиха Сертификати по SDL TRADOS 2014 и SDL TRADOS 2015.

Целта ни е да облекчим максимално индивидуалните и корпоративните си клиенти си в чуждоезиковото оформяне на тяхната писмена и вербална комуникация, на техните лични и фирмени документи.

Ние искаме всички да Ви разбират!

За Вашето мероприятие, командировка, пътуване и почивка посетете и нашия сайт за туризъм – www.lanextours.com и www.lanex.ge